อบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

St. Tropez

ท่านวิทยากรแนะนำตัวเอง

St. Tropez

วิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

วิทยากรเริ่มการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม

St. Tropez

ผู้เข้าร่วมการอบรม