ประกาศจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มรนว. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ใน "วันพุธที่ 15 ก.ค. 63 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องชอนตะวัน อาคาร 15" ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/rpFPUPJrQcj5UCaC7
    รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ-หัวข้อมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัคร
      *** หมายเหตุ *** ผู้ที่ไม่มีชื่อในประกาศนี้ให้ติดต่อ คุณมีน สถาบันวิจัย ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

รายนามผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)” ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อ่านต่อ

     ดาวโหลดเอกสารสำหรับการอบรม